Menu

Privacybeleid

Home

Privacybeleid

Privacyverklaring De Craftorij

In deze privacyverklaring legt De Craftorij uit welke persoonsgegevens De Craftorij verzamelt en verwerkt , voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is.

Algemeen

De Craftorij respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website www.de-craftorij.nl, haar (potentiële) klanten en haar (potentiële) relaties. De Craftorij gaat dan ook zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Deze gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met partijen die niet met de diensten van De Craftorij te maken hebben. De Craftorij houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de gegevensbeschermingswetgeving die in Nederland geldt stelt.

Verwerking persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening van De Craftorij of wanneer u anderszins contact heeft met De Craftorij (bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website van De Craftorij), legt De Craftorij de door u opgegeven gegevens vast.
De Craftorij bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven. Tevens informeert De Craftorij geïnteresseerden over haar dienstverlening door middel van een nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. U kunt te allen tijde de website van De Craftorij anoniem bekijken, dat wil zeggen zonder enige persoonlijke gegevens met De Craftorij te delen.

Doelen

De Craftorij gebruikt uw gegevens voor de optimale uitvoering van haar dienstverlening, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van haar klantenbestand en marketingdoeleinden. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden in principe niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt. Dit gebeurt enkel wanneer dat noodzakelijk is in het kader van de dienstverlening van De Craftorij of indien dit wettelijk verplicht is.

Beveiliging

Toegang tot elektronische systemen is beveiligd met onder andere een wachtwoord; en, Alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Deze maatregelen streven naar een passend beveiligingsniveau.

Cookies

De Craftorij maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen. De Craftorij maakt gebruik van:

Functionele cookies. Deze cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren en deze zo gebruikersvriendelijk mogelijk te maken;
A/B testing cookies. Deze cookies worden gebruikt om de effectiviteit van de website te vergelijken en bepalen;
Analytische cookies. Deze cookies meten het surfgedrag van de websitebezoeker. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
De Craftorij maakt gebruik van Google Analytics en heeft hiervoor een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Deze gegevens worden versleuteld en anoniem verwerkt en niet met Google gedeeld. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt De Craftorij inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar website. De Google Analytics-cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords.

Tracking cookies (mits u hiervoor toestemming heeft gegeven). Deze cookies worden geplaatst ten behoeve van het gebruikersgemak, waaronder de inrichting van de website, en zodat advertenties beter op uw behoeften en interesses kunnen worden afgestemd. Verder wordt bijgehouden hoeveel en welke advertenties aan u zijn getoond (om te voorkomen dat u steeds dezelfde advertentie ziet) en wordt nagegaan of u op een advertentie heeft geklikt.
Ook maakt De Craftorij gebruik van de sociale mediabutton van Facebook. De Craftorij kan niet garanderen dat deze partij op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaat. De Craftorij raadt u aan de privacyverklaring van Facebook te lezen. Deze treft u hier aan. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én de browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Uw rechten

U heeft verschillende rechten indien uw persoonsgegevens door De Craftorij worden verwerkt. Zo kunt u verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, deze te laten wijzigen of verwijderen. Ook heeft u het recht aan te geven dat de verwerking van uw gegevens dient te worden beperkt en/of kan u bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingen. U kunt in deze gevallen of indien u vragen heeft over het privacybeleid te allen tijde contact met De Craftorij opnemen door het sturen van een e-mail naar: info@de-craftorij.nl.

U kunt ook een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wijzigingen in deze privacyverklaring

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. De Craftorij behoudt zich dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer deze verklaring daarom regelmatig. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met De Craftorij via info@de-craftorij.nl

Versie mei 2018

Volg ons